آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 307
تعداد پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش 61

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 173
تعداد مشاهده مقاله 18554
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27531
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش -3 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 49 %