1. بررسی و تحلیل اقدامات کنت آنتوان دمونت درتاسیس نظمیه به سبک جدید در دوره ناصری (1257-1270ش)

جعفر محمدی برزگر؛ علیرضا حیدرنژاد

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 1-26

چکیده
  هر جامعه و حکومتی برای تداوم، نیازمند نظم و امنیت است. در ایران در طول تاریخ نهاد‌های زیادی برای نظم و امنیت ایجاد شده است، ولیکن سیستم نوین نظم و امنیت داخلی (سازمان پلیس) در ایران سابقه چندانی ندارد و قدمت آن به اندکی بیش از یک‌صد و پنجاه سال برمی‌گردد. پایه‌گذاری این سیستم جدید از دستاوردهای سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا و ورود ...  بیشتر

2. گفتمان مجله آینده نسبت به مقوله امنیت

حمزه حسینی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 27-44

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بحران‌های جامعه ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه (1300-1289 ش.) عدم امنیت در کشور بود. این مسئله سبب شد که وقتی رضاخان در جریان کودتای 1299 ش. قدرت را قبضه کرد، برقراری امنیت پایدار، به خواسته اصلی جامعه ایران و اولویت اول برنامه‌های او تبدیل شود. در این میان گروهی از سیاستمداران با انتشار مطبوعات مختلف به ترغیب ...  بیشتر

3. نقش امنیتی و انتظامی بست‌نشینی در دوره صفویه

جهانبخش ثواقب

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 45-74

چکیده
  بست‌نشینی در برخی مکان‌های مذهبی و دارای قداست از نظر مردم، یکی از راه‌های حفظ امنیت فردی بوده که کسانی به آن متوسل می‌شده‌اند. منابع دوره صفویه به‌روشنی اطلاعات بایسته‌ای از مرسوم بودن بست‌نشینی و چگونگی آن یا اماکن بست به‌دست نمی‌دهند؛ اما براساس همان اخبار اندک و گزارش‌های سفرنامه‌نویسان اروپایی دریافت می‌شود که در این ...  بیشتر

4. راهکارهای نظامی و انتظامی حکومت پهلوی اول در ایجاد تمرکزگرایی در لرستان

محمدعلی نعمتی؛ فضل اله فولادی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 75-112

چکیده
  تسلط نظامی- سیاسی دولت بر لرستان و سایر مناطق کشور در عهد پهلوی فصل جدیدی در تاریخ کشور رقم زد. حکومت پهلوی به منظور تمرکزگرایی در کشور و دیگر اهدافش سعی در سرکوب ایلات و عشایر سراسر کشور و به‌خصوص منطقه راهبردی لرستان داشت. با ورود قوای نظامی به لرستان در سال 1302 ش. جنگ‌های خونینی بین دو طرف اتفاق افتاد و تا سال 1312 ش. به طول انجامید. مسئله ...  بیشتر

5. "مطالعه تطبیقی تصاویر پیکرنگاری نظامی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار "

الهه پنجه باشی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 113-144

چکیده
  در دوره قاجار، قدرت در مرکز توجه نقاشی‌های پیکرنگاری درباری قرارگرفته است. یکی از موضوعات رسمی نقاشی درباری برای نشان دادن قدرت شاه قاجار، نقاشی‌های نظامی است که به عنوان سندی تاریخی دارای اطلاعات ارزنده‌ای می‌باشد. این نوع نقاشی در دوره فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار توسط دربار به نقاشان سفارش داده ‌شده است. در نقاشی‌های ...  بیشتر

6. عوامل موثر در شکل گیری و افول قلاع و استحکامات دفاعی شهرستان های جلفا، خداآفرین و کلیبر از هزاره اول ق.م تا دوره قاجار

پرویز پورکریمی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1400، صفحه 145-168

چکیده
  بشر در طول تاریخ، بسته به شرایط زمانی و مکانی، تمهیدات و روش­های دفاعی مختلفی را برای در امان ماندن از حوادث طبیعی و انسانی مد نظر داشته است. قلاع و استحکامات دفاعی- نظامی نمونه‌ بارزی در این خصوص هستند. شکل و فرم این استحکامات به فراخور رشد ذهنی و فکری بشر و به موازات پیشرفت سلاح‌های تهاجمی و تدافعی تکامل می‌یافته است. در این میان، ...  بیشتر