آ

 • آرمون، حمیده مسئلۀ ترور در دوران مشروطه و تأثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 19-38]

 • آزغ، محمد نقش میر مهنا در تحولات امنیتی خلیج‌فارس (با تأکید بر اخراج هلندی‏ها) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 99-122]

 • آقازاده، جعفر وضعیت امنیتی ایران در حکومت آقامحمدخان قاجار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 119-136]

 • آقازاده، جعفر اقدامات محمدعلی میرزا دولتشاه برای ایجاد سپاه مدرن در کرمانشاهان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 19-38]

 • آقازاده، جعفر احیای مرزهای تاریخی ایران در دورة آقامحمدخان قاجار [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 67-84]

 • آقازاده، جعفر اهداف راهبردی فتح ری توسط سلطان محمود غزنوی [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 1-20]

 • آقازاده، جعفر مسئلۀ ترور در دوران مشروطه و تأثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 19-38]

 • آقازاده، جعفر مدیریت اوضاع امنیتی و انتظامی مرزهای شمال‎غربی ایران در دوران شاه‌عباس اول صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ هـ. ق./ ۱۶۲۸-۱۵۸۷ م.) با اتکا بر تاکتیک زمین سوخته [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 1-30]

 • آقازاده، جعفر اقدامات امنیتی-انتظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در غرب کشور [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 25-50]

 • آهنگران، امیر جایگاه قفقاز و استحکامات مرزی آن در تعاملات ساسانیان با امپراتوری روم [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 85-110]

ا

 • ابوالفضل رضوی، سید کنترل اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-124]

 • ابوالفضل رضوی ، بهزاد اصغری اناری، سید جایگاه نیروهای نظامی در تحول نظام قدرت در ایران با تکیه‌بر عصر سلجوقیان [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 25-48]

 • احمدآبادی، محمد امنیت اجتماعی در دوره پهلوی اول [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 121-140]

 • احمدآبادی، محمد 1320 ه.ش.) - سیر تدریجی آموزش پلیس و نتایج آن در دوره پهلوی اول ( 1299 [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 39-54]

 • احمدآبادی، محمد سیر تدریجی آموزش پلیس و نتایج آن و نتایج آن در دوره پهلوی اول(1299-1330 ه.ش) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 39-54]

 • احمدآبادی، محمد بررسی و مطالعه سیر تحول نظمیه در دوره‌ پهلوی اول (از کودتای 1299 ه.ش تا جنگ جهانی دوم) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-68]

 • احمد آبادی، محمد سیر تحول صدور گواهینامه رانندگی از آغاز تاکنون [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 113-138]

 • احمدی رهبریان، حسین شهربانی و مدیریت بحران در دولت دکتر مصدق (1330 – 1332) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 1-28]

 • ادیبی، رضوان امنیت اجتماعی در دوره پهلوی دوم [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 109-134]

 • ادیبی، علیرضا امنیت اجتماعی در دوره پهلوی دوم [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 109-134]

 • اُزبک، نادر نظارت بر روستانشینان: ژاندارم امپراتوری عثمانی در اواخر قرن نوزدهم (1908-1876 م.) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 111-148]

 • اسلامی، محمدحسین بررسی قشربندی اجتماعی جامعه ایران در دوره پهلوی و پیامدهای امنیتی آن [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 69-96]

 • اسماعیل زاده، اعظم کارکرد امنیتی و انتظامی انجمن‌های رسمی گیلان در عصر مشروطه [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 135-152]

 • اصغری، تقی اقدامات امنیتی- انتظامی منوچهرخان معتمدالدوله در خوزستانِ عهدِ محمدشاهقاجار(1256ه.ق/1840م.) [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 1-24]

 • اصلانی، نسرین داد و دادورزی در فرمان های شاهان هخامنشی و تاثیر آن بر تامین نظم و امنیت [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 51-68]

 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات بررسی و تحلیل جایگاه غلامان در ساختار نظامی و انتظامی دولت صفویه [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 109-136]

 • اکبری، مرتضی بررسی نقش کمیته‌ انقلاب اسلامی استان ایلام در دفاع مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]

 • اکبری، مرتضی بررسی نقش ژاندارمری استان ایلام در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 17-46]

 • اکبری، مرتضی تحلیلی بر مناقشات مرزی ایران با عثمانی و عراق در نوار مرزی ایلام [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 65-84]

 • اکبری، مرتضی بررسی رویکرد سیاسی-نظامی انگلستان در خوزستان و مواضع دولت ایران در قبال آن در عصر قاجاریه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 107-132]

 • الله دریکوند، کرم تأثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه ( 1302 تا 1312 ش.) [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 1-26]

 • اله شمولی، همت نتایج و پیامدهای امنیتی انعقاد معاهده آخال ( 1260 ش) [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 49-66]

 • الوندی، رضا فرایند کنشگری نظامی و انتظامی قراگوزلوها از دوره تیموریان تا افشاریان [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 21-40]

 • امانی، محمد تحلیلی بر سیاست‌ها و اقدامات نادرشاه در تقویت مرزهای دریایی جنوب [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-120]

 • امیدی فرد، الهام چرایی تقابل کمیته قیام سعادت با اقتدار رضاخانی و سیاست انگلستان در برخورد با آن [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 21-48]

 • امیری، علی کارکرد امنیتی دیوان برید در حکومت‌هایمرکزیایران (ازسده 3 تا 9 ق.) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 55-84]

 • امیر احمدزاده، محمد بسترهای تحدید و توسعۀ امنیت اجتماعی در ایران عصر قاجاریه (با تأکید بر آسیب شناسی نهادهای امنیت ساز) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-74]

 • امین‌صارمی، نوذر جنبش‌های کارگری در ایران و سیاست‌های کنترلی (از دوران مشروطیت تا سقوط پهلوی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 77-98]

 • امین‌صارمی، نوذر تطور ساختار و تشکیلات انتظامی در ایران دوره قاجاریه [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 123-140]

ب

 • بیات، مسعود تأثیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی دوره پهلوی بر خودکشی نخبگان (مورد مطالعه: محمدولی‌خان تنکابنی، علی‌اکبر داور، صادق هدایت و غلام‌رضا تختی) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 39-64]

 • بیات، مسعود نقش معتصم‌السلطنه در شورش کلنل محمدتقی خان پسیان [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 137-162]

 • بازاری جامخانه، روح الله بررسی مکان‌ها و ابزارهای دفاعی- نظامی و معیشتی جنگل‌نشینان باستانی روستای جامخانه [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 41-66]

 • باغ شیخی، میلاد مطالعۀ سازمان دفاعی سپاه در عهد ساسانی (بر اساس مطالعۀ تطبیقی منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی) [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 45-80]

 • باوند، هرمیداس بررسی چگونگی استحاله قدرت و کارکرد امنیتی افواج در ایران دوره قاجار [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 111-132]

 • باوند سوادکوهی، احمد بررسی چگونگی استحاله قدرت و کارکرد امنیتی افواج در ایران دوره قاجار [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 111-132]

 • برهانی، مرجان واکاوی نظم و امنیت در شهرستان کهنوج بر اساس عملکرد نیروهای انتظامی در سده حاضر [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 103-124]

 • برهانی، مرجان واکاوی نظم و امنیت در شهرستان بم بر اساس ساختار و عملکرد نیروی انتظامی در سده حاضر [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 99-120]

 • برهانی، مرجان تبیین نقش ژاندارمری در تأمین نظم و امنیت شهرستان قلعه گنج در سدة حاضر [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 105-120]

 • بصیری، محمدعلی نتایج و پیامدهای امنیتی انعقاد معاهده آخال ( 1260 ش) [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 49-66]

 • بصیری، محمد علی واکاوی ‌نتایج ‌و ‌پیامدهای ‌امنیتی ‌تقابل ‌عثمانی ‌و ‌ارامنه ‌(1915 ‌م.) ‌بر ‌مرزهای ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌با ‌ارمنستان ‌و ‌ترکیه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 119-142]

 • بصیری، محمد علی بررسی نقش شهربانی در فراهم نمودن تعامل آمریکا و انگلیس در ایران دوره پهلوی دوم (1320-1357) [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 133-156]

 • بیگدلی، محسن تأثیر سیاست‌ مذهبی شاه سلطان حسین در نظم و امنیت اجتماعی ایران عصر صفوی [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 95-112]

 • بیگدلی، محسن جایگاه ارتش در استراتژی امنیتی دکتر مصدق [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 1-20]

 • بیگدلو، رضا مستشاران نظامی آمریکا در ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-96]

 • بیگدلو، رضا تأثیر خاستگاه اجتماعی افراد ژاندارمری بر گرایش های سیاسی- اجتماعی آن‏ها (1329ق-1340ق) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-52]

 • بیگدلو، رضا پیامدهای اقتصادی بحران امنیت در ایران (مطالعه موردی: دوره جنگ جهانی اول) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-76]

 • بیگدلو، رضا واکاوی علل تشکیل و پیامدهای پلیس جنوب ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-64]

 • بیگدلو، رضا تحلیلی تاریخی-جامعه‌شناختی بر پیدایش جریان‌های سلفی و پیامدهای امنیتی آن‏ها [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 53-78]

 • بیگدلو، رضا تاریخ‌نگاری و امنیت اجتماعی [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 1-24]

 • بهرامیان، مسعود جستاری در تاریخ و کارکردهای تشکیلات نظامی عهد اموی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 23-36]

 • بهرام‌زاده، محمد بررسی وضعیت تدارکات نظامی (لجستیک) و مدیریت استراتژیک در ایران باستان (مطالعه موردی امپراتوری هخامنشیان) [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 71-108]

پ

 • پیری، محمد دگرگونی در ساختار نیروهای نظامی پس از مشروطه و زمینه‏گیری ارتش نوین ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 23-44]

 • پرواره، مهدی تاریخ‌نگاری و امنیت اجتماعی [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 1-24]

 • پروانه، فرهاد بازتاب و مقایسه تجهیزات، فنون و ادوات نظامی عصر غزنویان و سلجوقیان در متون تاریخ بیهقی، راحه‌الصدور وآیه‌السرور و فارسنامه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]

 • پروانه، فرهاد بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و سقوط جمهوری کردستان(مهاباد)، 1324ش/1946م. [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 1-30]

 • پنجه باشی، الهه "مطالعه تطبیقی تصاویر پیکرنگاری نظامی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار " [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 113-144]

 • پندار، حسین بررسی راهبرد سیاسی ـ انتظامی و تاکتیک‌های جنگی نادرشاه افشار (از ابتدا تا پایان حکومت اشرف افغان در ایران) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 27-50]

 • پوریانژاد، فرهاد اقدامات امنیتی- انتظامی منوچهرخان معتمدالدوله در خوزستانِ عهدِ محمدشاهقاجار(1256ه.ق/1840م.) [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 1-24]

 • پوریا نژاد، فرهاد پروندة قتل بی بی اصیلو در بوشهر به سال1844 م [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 111-130]

 • پورپاشا، میترا بررسی شکلی و محتوایی گواهی‌نامه رانندگی به‌مثابه سند هویتی [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 75-106]

 • پورکریمی، پرویز پدیده مدرن سلاح آتشین در تشکیلات نظامی دوره ترکمانان آق قویونلو [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 69-86]

 • پورکریمی، پرویز عوامل موثر در شکل گیری و افول قلاع و استحکامات دفاعی شهرستان های جلفا، خداآفرین و کلیبر از هزاره اول ق.م تا دوره قاجار [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 145-168]

 • پورمحمدی املشی، نصرالله نقش استراتژیک شریف‌آباد قزوین در موقعیت‌های جنگی [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 19-42]

ث

 • ثواقب، جهانبخش روند تحول مناصب امنیتی در تاریخ ایران (از ظهور اسلام تا صفویه) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-116]

 • ثواقب، جهانبخش بررسی تشکیلات انتظامی ایران و روند تغییرات آن در دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]

 • ثواقب، جهانبخش شیوه تأمین امنیت شهرها و مناصب امنیتی سنّتی عصر قاجاریه (سده ۱۳ ق.) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 35-64]

 • ثواقب، جهانبخش کارکرد امنیتی دیوان برید در حکومت‌هایمرکزیایران (ازسده 3 تا 9 ق.) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 55-84]

 • ثواقب، جهانبخش کارکرد امنیتی دیواناِشرافدرایران در سده‌های میانه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 45-66]

 • ثواقب، جهانبخش تأثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه ( 1302 تا 1312 ش.) [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 1-26]

 • ثواقب، جهانبخش چرایی تقابل کمیته قیام سعادت با اقتدار رضاخانی و سیاست انگلستان در برخورد با آن [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 21-48]

 • ثواقب، جهانبخش بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و سقوط جمهوری کردستان(مهاباد)، 1324ش/1946م. [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 1-30]

 • ثواقب، جهانبخش کارکرد امنیتی بناهای مذهبی مبتنی بر سنت «بَست» در دوره قاجاریه [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 31-72]

 • ثواقب، جهانبخش جنبه ضد امنیتی بست‌نشینی در اماکن غیرمذهبی در عصر قاجاریه [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 135-172]

 • ثواقب، جهانبخش نقش امنیتی و انتظامی بست‌نشینی در دوره صفویه [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 45-74]

ج

 • جامخانه، رضاعبادی بررسی بسترهای ناامنی وبحران‌های اجتماعی درایران عصرناصری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 21-46]

 • جهانی، فرشته تأثیر تحولات ملی و بین المللی بر امنیت پشتکوه در دوره غلامرضاخان ( 1307 1280 ش.) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 85-102]

 • جهان‌فر، رضا بررسی اقدامات تروریستی منافقین در حوزه هواپیماربایی در ایران (با تأکید بر اسناد نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 37-64]

 • جهان‌فر، رضا پیامدهای امنیتی ـ انتظامی اشغال نظامی شمال ایران در جنگ جهانی دوم [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 1-26]

 • جواد یوسفی، ساختار آموزش انتظامی و نظامی در حکومت رضاشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-84]

 • جوان، مصطفی واکاوی علل و نتایج اختلافات دولت موقت و سرتیپ قرنی در مواجهه با بحران کردستان [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 69-94]

 • جوان، مصطفی تأملی بر حیات و اقدامات سرلشکر محمدولی قرنی با تکیه‌بر کودتای منتسب به او [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 23-46]

ح

 • حاتمی، امیرحسین تحول کارکرددیوان اِشراف(نظام بازرسی وجاسوسی)دردوره غزنوی وسلجوقی [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 65-84]

 • حاجی‌زاده سعدآباد، شادی بررسی اسنادی میزان پایبندی دولت شوروی به فصل پنجم معاهده مرزی با ایران (پیمان اتحاد سه‌گانه) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 97-118]

 • حیدری سورشجانی، علیرضا بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های جنگی سلاجقه (دندانقان، ملازگرد و قطوان) [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 97-114]

 • حیدرنژاد، علیرضا بررسی و تحلیل اقدامات کنت آنتوان دمونت درتاسیس نظمیه به سبک جدید در دوره ناصری (1257-1270ش) [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 1-26]

 • حسنی، سیده مرضیه فرآیند تحولات نظامی ایران عصر فتحعلی‌شاه با تأکید بر اصلاحات نظامی عباس میرزا و پیامدهای آن [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 109-134]

 • حسینی، آسیه بررسی وضعیت ارتش ایران در دوره مظفرالدین شاه قاجار [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 27-48]

 • حسینی، حمزه بررسی اندیشه تشکیل ارتش ملّی از نگاه روزنامه کاوه [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 23-44]

 • حسینی، حمزه گفتمان مجله آینده نسبت به مقوله امنیت [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 27-44]

 • حسینی، سجاد مسئلۀ ترور در دوران مشروطه و تأثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 19-38]

 • حسینی، سجاد مدیریت اوضاع امنیتی و انتظامی مرزهای شمال‎غربی ایران در دوران شاه‌عباس اول صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ هـ. ق./ ۱۶۲۸-۱۵۸۷ م.) با اتکا بر تاکتیک زمین سوخته [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 1-30]

 • حسینی، سجاد اقدامات امنیتی-انتظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در غرب کشور [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 25-50]

 • حسینی، میر هادی امنیت اجتماعی در دوره پهلوی دوم [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 109-134]

 • حسنپورآزاد، پیمان پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 55-62]

 • حسینی صدر، علیرضا مسئلۀ ترور در دوران مشروطه و تأثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 19-38]

 • حسینی صدر، علیرضا مدیریت اوضاع امنیتی و انتظامی مرزهای شمال‎غربی ایران در دوران شاه‌عباس اول صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ هـ. ق./ ۱۶۲۸-۱۵۸۷ م.) با اتکا بر تاکتیک زمین سوخته [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 1-30]

 • حسین طلائی، پرویز رویکرد ملی‌گرایی ساسانیان و تمایلات واگرایانه ارمنستان (سال‌های 224-302 پ.م.) [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 97-124]

 • حق جو، عبدالحسین بررسی نقش کمیته‌ انقلاب اسلامی استان ایلام در دفاع مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]

خ

 • خانی زاده، مهدی تحلیلی بر نحوه پرداخت مواجب و سیورسات به نیروهای نظامی دوره قاجار با تکیه بر مجموعه حسن‏زاده (مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 65-98]

 • خدابخشی، آزیتا کارکرد امنیتی بناهای مذهبی مبتنی بر سنت «بَست» در دوره قاجاریه [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 31-72]

 • خدابخشی، آزیتا جنبه ضد امنیتی بست‌نشینی در اماکن غیرمذهبی در عصر قاجاریه [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 135-172]

 • خدادوست، جواد نقش سازه‌های نظامی و دفاعی در تامین امنیت بخش کویر ایران (با تاکید بر قلعه مُکشور) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 117-142]

 • خسروی، ابراهیم بررسی ساختار و نقش امنیتی استحکامات دفاعی شهرهای خراسان و ماوراءالنهر در طول قرون اولیه تا دوره میانه [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 155-174]

 • خسروی، ابوذر فرایند کنشگری نظامی و انتظامی قراگوزلوها از دوره تیموریان تا افشاریان [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 21-40]

 • خسروی، ابوذر واکاوی حضور خوارج ازارقه در کرمان و پیامدهای سیاسی – امنیتی آن [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 1-18]

 • خسروی، ابوذر کاربری نظامی و امنیتی قلعه‌ها در دوره ساسانی [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 49-74]

 • خسروزاده، سیروان جایگاه پلیس قزاق در ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • خوش آب، فرزاد بررسی اقدامات نظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در تنش مرزی با دولت عثمانی (1221 /1236-1237 هـ. ق./ 1812/ 1821-1820 م.) [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 1-26]

 • خوش آب، فرزاد اهداف راهبردی فتح ری توسط سلطان محمود غزنوی [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 1-20]

 • خوش آب، فرزاد نقش خوانین محلی لرستان در خلع‌سلاح و انتظام عشایر(1301-1312 ه.ش) (مورد مطالعه: عزیزالله‌خان سپهوند) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 65-96]

 • خوش آب، فرزاد اقدامات امنیتی-انتظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در غرب کشور [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 25-50]

 • خوش‌آب، فرزاد اقدامات محمدعلی میرزا دولتشاه برای ایجاد سپاه مدرن در کرمانشاهان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 19-38]

 • خوش‌آب، فرزاد اقدامات امنیتی- انتظامی منوچهرخان معتمدالدوله در خوزستانِ عهدِ محمدشاهقاجار(1256ه.ق/1840م.) [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 1-24]

د

 • دادبخش، مسعود بررسی نسخه خطی قانون نظامیه [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 49-68]

 • دالوند، محمد برج‌سازی و کارکردهای آن در لرستان دوره رضاشاه (1300- 1312 ش.) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 1-20]

 • دالوند، محمد بررسی فرآیند و چگونگی پیامدهای فرهنگی اقدامات پهلوی اول توسط ارتش در لرستان [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 1-22]

 • دانشجو، حمیده بررسی نقش و جایگاه خاتون‌های ایلخانی در عرصه‌های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 113-132]

 • دژبانی، آرزو تبیین پدیده بد پوششی و بد حجابی و ارایه الگوی مناسب انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-32]

 • دلیر، نیره نظم و امنیت و تأثیر آن بر نظریه‌های ساختار قدرت در تاریخ ایران میانه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]

 • دلیر، نیره پیمان صلح برست لیتوسک و پیامدهای آن بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 1-20]

 • دلریش، بشری بررسی نقش و جایگاه خاتون‌های ایلخانی در عرصه‌های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 113-132]

 • دین پرست، ولی فنون رزم و تجهیز سپاه در رویکردهای نظامی تیمور [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]

 • دهقانی، مهدی نقش جماعات محلی در ایجاد امنیت در دوره حکومت نادرشاه افشار [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 103-124]

 • دهقانی، مهدی جایگاه و نقش سیاسی- امنیتی قلاع خراسان در دوره افشاریه [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 69-88]

 • دیوسالار، مهرداد اوضاع امنیتی ایرانِ عصر قاجار از دیدگاه سیاحان خارجی با تأکید بر شیوه محاکمات و مجازات محکومان [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 97-114]

ذ

 • ذوالفقاری، سجاد نقش سازه‌های نظامی و دفاعی در تامین امنیت بخش کویر ایران (با تاکید بر قلعه مُکشور) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 117-142]

 • ذوالنوری، سید فرزاد بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و سقوط جمهوری کردستان(مهاباد)، 1324ش/1946م. [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 1-30]

ر

 • رافعی، سیدرضا نقش سازه‌های نظامی و دفاعی در تامین امنیت بخش کویر ایران (با تاکید بر قلعه مُکشور) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 117-142]

 • رجبی، محمد بررسی و مطالعه سیر تحول نظمیه در دوره‌ پهلوی اول (از کودتای 1299 ه.ش تا جنگ جهانی دوم) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-68]

 • رجبی فرد، حسن اندیشه دولت مقتدر در مطبوعات ایران (1300-1304 ش) [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 77-96]

 • رجبی فرد، حسن واکاوی سیاست‌های دولت موقت و گروه‏های درگیر در مواجهه با بحران کردستان (1357-1358ش) [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 107-132]

 • رجبلو، جعفر بررسی قشربندی اجتماعی جامعه ایران در دوره پهلوی و پیامدهای امنیتی آن [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 69-96]

 • رحیمی، علی تبیین پدیده بد پوششی و بد حجابی و ارایه الگوی مناسب انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-32]

 • رحمانی، محسن پیامدهای امنیتی ـ انتظامی اشغال نظامی شمال ایران در جنگ جهانی دوم [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 1-26]

 • رحمتی، محسن برج‌سازی و کارکردهای آن در لرستان دوره رضاشاه (1300- 1312 ش.) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 1-20]

 • رحیمی کیا، صادق مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 93-120]

 • رحیم موسوی، سید امنیت اجتماعی در دوره پهلوی اول [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 121-140]

 • رستگار، حمید سیر تحول صدور گواهینامه رانندگی از آغاز تاکنون [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 113-138]

 • رستمی، پروین ملاحظات مرزی و امنیتی در نسخه خطی «کتابچه دستورالعمل راجع به اختلافات سرحدی ایران و عثمانی به والی کرمانشاه و کردستان (1309 ه.ق)» [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 1-20]

 • رستمی، پروین نقش یاسا در تحکیم نظم اجتماعی مغولان [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 115-134]

 • رستمی، حسن تأثیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی دوره پهلوی بر خودکشی نخبگان (مورد مطالعه: محمدولی‌خان تنکابنی، علی‌اکبر داور، صادق هدایت و غلام‌رضا تختی) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 39-64]

 • رستمی، حسن نقش معتصم‌السلطنه در شورش کلنل محمدتقی خان پسیان [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 137-162]

 • رستمی، رسول بازتاب و مقایسه تجهیزات، فنون و ادوات نظامی عصر غزنویان و سلجوقیان در متون تاریخ بیهقی، راحه‌الصدور وآیه‌السرور و فارسنامه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]

 • رستمی، فاطمه بررسی نظم و امنیت اجتماعی در دوره تیموریان با تکیه بر تزوکات تیموری [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]

 • رضایی، مسلم بررسی وضعیت تدارکات نظامی (لجستیک) و مدیریت استراتژیک در ایران باستان (مطالعه موردی امپراتوری هخامنشیان) [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 71-108]

 • رضا رفیعی، حسن رویکرد حکومتی کریم‏خان زند در برقراری نظم و امنیت عمومی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 21-34]

 • رضایی‌فرد، ساسان بررسی سیر تحول تاریخی ضابطیت دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 25-56]

 • رضائی‌پور، محمدعلی پیامدهای انتظامی و امنیتی جنگ آهودشت خوزستان در سال 1323 شمسی [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 29-50]

 • رضائی فرد، ساسان بررسی سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-22]

 • رفیعی، حسن رضا ردپای مبارزان دوره رضاخانی در شناسنامه اطلاعاتی شهربانی کرمانشاه [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 125-154]

 • ریگی، ثریا سیره پیامبر اکرم (ص) در تأمین امنیت عمومی و اجتماعی جامعه صدر اسلام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-102]

 • روی، کائوشیک مطالعه تطبیقی تحول نظامی در امپراتوری‌های مینگ، تیموریان هند، عثمانی و صفویان از حدود 1400 تا 1750 میلادی [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 119-160]

 • رویا بارسلطان، سیده عملکرد امنیتی ارتش در دوره پهلوی اول [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 98-110]

 • روستا، جمشید واکاوی رویکرد حکومتگران سلجوقی کرمان نسبت به برقراری امنیت داخلی و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 99-118]

 • روشنفکر، محمد مهدی بررسی مواضع روزنامه جنوب نسبت به تصویب لایحه جلب سوار از ایلات و عشایر بعد از مشروطه [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 79-102]

ز

 • زبیری، محمد بررسی سیر تحولات تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی نسبت به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج از قلمرو کشور [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 79-106]

 • زکیئی، طاهره کارکرد امنیتی دیواناِشرافدرایران در سده‌های میانه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 45-66]

 • زمانی، طوبی بررسی فرهنگ سیاسی و بازشناسی راهبرد برخورد با جنبش‌های قومی در ایران از دوران اصلاحات تاکنون (مورد مطالعه: جنبش قوم کُرد) [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 87-112]

 • زند، زاگرس مفهوم نظم و قانون در نگاه هخامنشیان (بررسی موردی: نگاه داریوش در سنگ‌نوشتۀ بیستون) [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 73-96]

 • زندیه، حسن شهربانی و مدیریت بحران در دولت دکتر مصدق (1330 – 1332) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 1-28]

 • زندیه، حسن بررسی شکلی و محتوایی گواهی‌نامه رانندگی به‌مثابه سند هویتی [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 75-106]

 • زندیه، دکترحسن ساختار آموزش انتظامی و نظامی در حکومت رضاشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-84]

س

 • ساجدی، عبدالله قراسوران‌های فارس و نقش آن‌ها در حفظ امنیت راه‌های فارس با واکاوی نقش نیروهای انگلیسی (از دوره قاجار تا پایان جنگ جهانی اول) [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 43-66]

 • سادات بیدگلی، سیدمحمود تأثیر طغیان نایبیان بر روند آموزش‌وپرورش کاشان [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 83-108]

 • سیاری، حبیب الله پیامدهای امنیتی ـ انتظامی اشغال نظامی شمال ایران در جنگ جهانی دوم [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 1-26]

 • سپهوند، اسماعیل اقدامات امنیتی کریم خان زند برای به انتظام درآوردن قبیله بنی کعب 1178 . ق/ 1765 . م) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 1-18]

 • سپهوند، اسماعیل کارکرد افواج محلی در ارتش قاجار با تکیه بر فوج بیرانوند در لرستان [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 123-148]

 • سعادت فر، سپیده بررسی قشربندی اجتماعی جامعه ایران در دوره پهلوی و پیامدهای امنیتی آن [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 69-96]

 • سلیمان زاده، علیرضا رویکرد ملی‌گرایی ساسانیان و تمایلات واگرایانه ارمنستان (سال‌های 224-302 پ.م.) [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 97-124]

 • سلیمی سبحان ، جهانگیر حیدری ، ایرج نیکجو، محمدرضا بررسی و تحلیلِ تاریخی عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی اقوام ایرانی (نمونه پژوهی: قوم کُرد) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 75-98]

 • سهرابی، عبدالله جایگاه قفقاز و استحکامات مرزی آن در تعاملات ساسانیان با امپراتوری روم [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 85-110]

 • سهیلی، فاطمه بررسی وضعیت ارتش ایران در دوره مظفرالدین شاه قاجار [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 27-48]

ش

 • شاپوری، ریحانه واکاوی سیاست‌های دولت موقت و گروه‏های درگیر در مواجهه با بحران کردستان (1357-1358ش) [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 107-132]

 • شاهرخی، سید علاالدین بررسی فرآیند و چگونگی پیامدهای فرهنگی اقدامات پهلوی اول توسط ارتش در لرستان [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 1-22]

 • شعبانی، رضا بررسی بسترهای ناامنی وبحران‌های اجتماعی درایران عصرناصری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 21-46]

 • شکیب نژاد، احسان الزامات نظامی- امنیتی دریای خزر از منظر تاریخی: از دوران صفویه تا کنوانسیون 2018 آکتائو [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 63-92]

 • شمولی، همت اله واکاوی ‌نتایج ‌و ‌پیامدهای ‌امنیتی ‌تقابل ‌عثمانی ‌و ‌ارامنه ‌(1915 ‌م.) ‌بر ‌مرزهای ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌با ‌ارمنستان ‌و ‌ترکیه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 119-142]

 • شمولی، همت اله بررسی نقش شهربانی در فراهم نمودن تعامل آمریکا و انگلیس در ایران دوره پهلوی دوم (1320-1357) [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 133-156]

 • شهبازی شیران، حبیب سامانه‌های امنیتی – انتظامی ساسانی‌ها در دره تخت‌چان پلدختر و نگاهی به دره سَیْمَرِه [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 51-78]

 • شهیدی، حمیده مسائل کیفری جامعه در دوره مشروطیت با تکیه ‌بر اسناد عدلیه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 1-18]

 • شهیدانی، شهاب اهداف امنیتی - انتظامی رضاشاه در طرح تخته‌قاپوی عشایر لرستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]

 • شهیدانی، شهاب جایگاه قفقاز و استحکامات مرزی آن در تعاملات ساسانیان با امپراتوری روم [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 85-110]

 • شهیدانی، شهاب ملاحظات مرزی و امنیتی در نسخه خطی «کتابچه دستورالعمل راجع به اختلافات سرحدی ایران و عثمانی به والی کرمانشاه و کردستان (1309 ه.ق)» [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 1-20]

 • شهیدانی، شهاب نقش یاسا در تحکیم نظم اجتماعی مغولان [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 115-134]

 • شهیدانی، شهاب نقش خوانین محلی لرستان در خلع‌سلاح و انتظام عشایر(1301-1312 ه.ش) (مورد مطالعه: عزیزالله‌خان سپهوند) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 65-96]

 • شهیدی‌یان، مریم کاربری نظامی و امنیتی قلعه‌ها در دوره ساسانی [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 49-74]

ص

 • صادقی، سارا سامانه‌های امنیتی – انتظامی ساسانی‌ها در دره تخت‌چان پلدختر و نگاهی به دره سَیْمَرِه [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 51-78]

 • صادقی، سعید کارکرد امنیتی و انتظامی انجمن‌های رسمی گیلان در عصر مشروطه [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 135-152]

 • صالحی، داود سامانه‌های پدافندی شهر ساسانی اردشیر خوره [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 39-54]

 • صالحی، کورش تحلیلی بر سیاست‌ها و اقدامات نادرشاه در تقویت مرزهای دریایی جنوب [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-120]

 • صالحی، کورش بررسی تاریخی نقش قبایل مرزی در نوسانات امنیتی و انتظامی (در دو نمونه حکومت مرکزی؛ نمونه فرامرزی هخامنشی و نمونه درون‌مرزی قاجار) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 1-24]

 • صالحی، کورش سیره پیامبر اکرم (ص) در تأمین امنیت عمومی و اجتماعی جامعه صدر اسلام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-102]

 • صیامیان گرجی، زهیر تأملی در نسبت تاریخ، هویت و امنیت (به‏سازی امنیت جامعه‏ای با بازروایت تاریخ) [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 75-100]

 • صداقتمند، محمدصادق حصارهای دفاعی و تأمین امنیت شهر تابران توس در دوره‌ی اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 1-22]

 • صلاح، مهدی اقدامات امنیتی کریم خان زند برای به انتظام درآوردن قبیله بنی کعب 1178 . ق/ 1765 . م) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 1-18]

 • صلاح، مهدی کارکرد افواج محلی در ارتش قاجار با تکیه بر فوج بیرانوند در لرستان [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 123-148]

ع

 • عبادی جامخانه، رضا مؤلفه‌های امنیتی باغ‌های تاریخی اشرف‌ (بهشهر) در عصر صفوی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 19-48]

 • عبادی جامخانه، رضا بررسی چگونگی استحاله قدرت و کارکرد امنیتی افواج در ایران دوره قاجار [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 111-132]

 • عبادی جامخانه، رضا بررسی مکان‌ها و ابزارهای دفاعی- نظامی و معیشتی جنگل‌نشینان باستانی روستای جامخانه [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 41-66]

 • عبادی جامخانه، رضا پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 55-62]

 • عباسی، جواد بررسی نقش و جایگاه خاتون‌های ایلخانی در عرصه‌های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 113-132]

 • عزیزی، حشمت اله نیروی دریایی ایران در خلیج‌فارس در عصر قاجاریه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 93-118]

 • عضدی ، کوروش احمدیوسفی، وحید بررسی روند شکل‌گیری پلیس در ولایت سیرجان [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 49-74]

 • علی حسینی قمصری، سید جستاری در تاریخ و کارکردهای تشکیلات نظامی عهد اموی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 23-36]

 • علم، محمدرضا بررسی اندیشه تشکیل ارتش ملّی از نگاه روزنامه کاوه [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 23-44]

 • عَلَم، محمدرضا پیامدهای انتظامی و امنیتی جنگ آهودشت خوزستان در سال 1323 شمسی [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 29-50]

غ

 • غلامی فیروزجائی، علی اوضاع امنیتی، انتظامی و اقتصادی مرز شرقی ایران (خراسان) در آستانه ورود سلجوقیان [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 85-104]

 • غلامی فیروزجائی، علی اوضاع امنیتی ایرانِ عصر قاجار از دیدگاه سیاحان خارجی با تأکید بر شیوه محاکمات و مجازات محکومان [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 97-114]

ف

 • فتاحی، قاسم بررسی سیاست‌های کریم‌خان زند در زمینه گسترش قلمرو و ایجاد امنیت در چهارمحال و بختیاری [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 21-38]

 • فرجی، مهدی نقش و کارکردهای امنیتی – انتظامی کمیته‏ها و نهادهای انقلابی (مطالعه آخرین روزهای رژیم پهلوی و آغازین انقلاب اسلامی) [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 81-108]

 • فرهادی، محمد بررسی مکان‌ها و ابزارهای دفاعی- نظامی و معیشتی جنگل‌نشینان باستانی روستای جامخانه [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 41-66]

 • فروزش، سینا مؤلفه‌های امنیتی باغ‌های تاریخی اشرف‌ (بهشهر) در عصر صفوی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 19-48]

 • فولادی، فضل اله راهکارهای نظامی و انتظامی حکومت پهلوی اول در ایجاد تمرکزگرایی در لرستان [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 75-112]

ق

 • قاسم، اکبرپور نقش سازه‌های نظامی و دفاعی در تامین امنیت بخش کویر ایران (با تاکید بر قلعه مُکشور) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 117-142]

 • قاسمی، بهزاد نقش و کارکردهای امنیتی – انتظامی کمیته‏ها و نهادهای انقلابی (مطالعه آخرین روزهای رژیم پهلوی و آغازین انقلاب اسلامی) [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 81-108]

 • قدیمی قیداری، عباس منصب وزیرنظام و وظایف آن در دوره ی قاجار [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 31-48]

 • قریشی کرین، حسن بررسی مواضع روزنامه جنوب نسبت به تصویب لایحه جلب سوار از ایلات و عشایر بعد از مشروطه [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 79-102]

ک

 • کیانی پور، مراد واکاوی علل تشکیل و پیامدهای پلیس جنوب ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-64]

 • کرمی، فهیمه بررسی اقدامات تروریستی منافقین در حوزه هواپیماربایی در ایران (با تأکید بر اسناد نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 37-64]

 • کرمی، فهیمه پیامدهای امنیتی ـ انتظامی اشغال نظامی شمال ایران در جنگ جهانی دوم [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 1-26]

 • کرمی، موسی الزامات نظامی- امنیتی دریای خزر از منظر تاریخی: از دوران صفویه تا کنوانسیون 2018 آکتائو [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 63-92]

 • کریمی گیلایه، یاسر اوضاع امنیتی، انتظامی و اقتصادی مرز شرقی ایران (خراسان) در آستانه ورود سلجوقیان [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 85-104]

 • کشاورز بیضایی، محمد جایگاه خاندان بدرخان شیرازی در تشکیلات دیوانی، امنیتی و انتظامی حکومت قاجاریه (با تأکید بر میرزا عبدالوهاب‌خان آصف‌الدوله شیرازی) [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 115-134]

 • کشاورز بیضایی، محمد نگرشی بر شکل‌گیری نظمیه‌ی بنادرِ فارس و عملکرد آن در دوره‌ی قاجار [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 47-70]

 • کوشا، حمیدرضا موانع نو‌سازی پلیس در ایران(1979-1878) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-156]

 • کوهستانی، حسین ساختار امنیتی کاروانسراهای دوره صفویه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 67-82]

 • کوهستانی، حسین حصارهای دفاعی و تأمین امنیت شهر تابران توس در دوره‌ی اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 1-22]

 • کوهستانی، حسین سامانه‌های پدافندی شهر ساسانی اردشیر خوره [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 39-54]

گ

 • گراوند، مجتبی بررسی اقدامات نظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در تنش مرزی با دولت عثمانی (1221 /1236-1237 هـ. ق./ 1812/ 1821-1820 م.) [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 1-26]

 • گراوند، مجتبی بازتاب و مقایسه تجهیزات، فنون و ادوات نظامی عصر غزنویان و سلجوقیان در متون تاریخ بیهقی، راحه‌الصدور وآیه‌السرور و فارسنامه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]

 • گلشنی راد، کریم بررسی تأثیر غنائم جنگی عهد ساسانی بر نظم و امنیت [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 103-122]

م

 • مجربی، حسن اوضاع امنیتی، انتظامی و اقتصادی مرز شرقی ایران (خراسان) در آستانه ورود سلجوقیان [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 85-104]

 • مجربی، حسن اوضاع امنیتی ایرانِ عصر قاجار از دیدگاه سیاحان خارجی با تأکید بر شیوه محاکمات و مجازات محکومان [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 97-114]

 • محمدی، مریم بررسی ساختار و نقش امنیتی استحکامات دفاعی شهرهای خراسان و ماوراءالنهر در طول قرون اولیه تا دوره میانه [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 155-174]

 • محمدی برزگر، جعفر بررسی و تحلیل اقدامات کنت آنتوان دمونت درتاسیس نظمیه به سبک جدید در دوره ناصری (1257-1270ش) [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 1-26]

 • محمد پور، محمد نقش استراتژیک شریف‌آباد قزوین در موقعیت‌های جنگی [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 19-42]

 • محمدرحیم ربانی زاده، سید جایگاه منصب شرطه در شهرهای دوره آل بویه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]

 • محمدزاده، سیده شپول چالش‌های مدیریت نیروهای انتظامی در سپاه یعقوب لیث صفاری [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 27-50]

 • محمد طاهری مقدم، سید صفحه کرد، جابه‏ جایی جمعیتی و مسئله امنیت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 37-52]

 • محمد طاهری مقدم، سید تأثیر تحولات ملی و بین المللی بر امنیت پشتکوه در دوره غلامرضاخان ( 1307 1280 ش.) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 85-102]

 • محمودی، علی اصغر نقش سازه‌های نظامی و دفاعی در تامین امنیت بخش کویر ایران (با تاکید بر قلعه مُکشور) [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 117-142]

 • محمود سادات بیدگلی، سید تحلیل ملاک‌های انتخاب تبعیدگاه برای تبعیدیان دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 1-22]

 • محمود سادات بیدگلی، سید بررسی ویژگی‌ها، ملاک انتخاب و تغییر تبعیدگاه‌های دورة پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1399، صفحه 87-116]

 • مرادی، محمدحسن کارکرد امنیتی و انتظامی انجمن‌های رسمی گیلان در عصر مشروطه [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 135-152]

 • مرادی مقدم، مراد صفحه کرد، جابه‏ جایی جمعیتی و مسئله امنیت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 37-52]

 • مرادی نیا، محمدجواد چالش‌ها و موانع پرداخت مواجب قشون و تأثیر آن بر امنیت ولایت کرمانشاهان در دوره قاجار [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 1-18]

 • مردوار، سودا مدیریت اوضاع امنیتی و انتظامی مرزهای شمال‎غربی ایران در دوران شاه‌عباس اول صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ هـ. ق./ ۱۶۲۸-۱۵۸۷ م.) با اتکا بر تاکتیک زمین سوخته [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 1-30]

 • میرزایی چاه باغ، حسین تبیین نقش ژاندارمری در تأمین نظم و امنیت شهرستان قلعه گنج در سدة حاضر [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 105-120]

 • میرزایی چاه‌باغ، حسین واکاوی نظم و امنیت در شهرستان بم بر اساس ساختار و عملکرد نیروی انتظامی در سده حاضر [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 99-120]

 • میرزاوند، مسلم بررسی تأثیر غنائم جنگی عهد ساسانی بر نظم و امنیت [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 103-122]

 • مرسلپور، محسن بررسی تأثیر ترکیب سپاه صفاریان بر جنگ دیرالعاقول و پیامدهای سیاسی و نظامی آن جنگ بر حکومت یعقوب لیث [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 19-36]

 • مرسل‌پور، محسن بررسی سپاه و سپهسالاری در دوره سامانیان [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 25-44]

 • مسلمی، علیرضا بررسی و تحلیل جایگاه غلامان در ساختار نظامی و انتظامی دولت صفویه [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 109-136]

 • مطلبی، مطلب قراسوران‌های کرمانشاهان و امنیت راه‌های نواحی سرحدی از مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول (1324 – 1336 ق/ 1906 -1918 م) [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 83-98]

 • مطلبی، مطلب چالش‌ها و موانع پرداخت مواجب قشون و تأثیر آن بر امنیت ولایت کرمانشاهان در دوره قاجار [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 1-18]

 • مظفری، پرستو چرایی تقابل کمیته قیام سعادت با اقتدار رضاخانی و سیاست انگلستان در برخورد با آن [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 21-48]

 • معینی رودبالی، رضا قراسوران‌های فارس و نقش آن‌ها در حفظ امنیت راه‌های فارس با واکاوی نقش نیروهای انگلیسی (از دوره قاجار تا پایان جنگ جهانی اول) [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 43-66]

 • معینی رودبالی، رضا نگرشی بر شکل‌گیری نظمیه‌ی بنادرِ فارس و عملکرد آن در دوره‌ی قاجار [دوره 7، شماره 26، 1399، صفحه 47-70]

 • معینی رودبالی، رضا بررسی مواضع روزنامه جنوب نسبت به تصویب لایحه جلب سوار از ایلات و عشایر بعد از مشروطه [دوره 8، شماره 28، 1400، صفحه 79-102]

 • ملکی، لقمان جایگاه پلیس قزاق در ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • ملکی، هومن ساختار امنیتی کاروانسراهای دوره صفویه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 67-82]

 • ملکی، هومن حصارهای دفاعی و تأمین امنیت شهر تابران توس در دوره‌ی اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 1-22]

 • ملکشاهی، هاشم فرآیند تحولات نظامی ایران عصر فتحعلی‌شاه با تأکید بر اصلاحات نظامی عباس میرزا و پیامدهای آن [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 109-134]

 • منصوری، طاها سامانه‌های پدافندی شهر ساسانی اردشیر خوره [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 39-54]

 • منصوربخت، قباد بررسی بسترهای ناامنی وبحران‌های اجتماعی درایران عصرناصری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 21-46]

 • منظمی تبار، جواد بنیان‌های اجتماعی امنیت از دیدگاه ابن خلدون [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 67-86]

 • موسوی، سیدرحیم 1320 ه.ش.) - سیر تدریجی آموزش پلیس و نتایج آن در دوره پهلوی اول ( 1299 [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 39-54]

 • موسوی، سید رحیم سیر تدریجی آموزش پلیس و نتایج آن و نتایج آن در دوره پهلوی اول(1299-1330 ه.ش) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 39-54]

 • موسوی، سید محسن تبیین پدیده بد پوششی و بد حجابی و ارایه الگوی مناسب انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-32]

 • موسوی دالینی، جواد مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 93-120]

 • موفق، محمدحسین ساختار امنیتی کاروانسراهای دوره صفویه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 67-82]

 • موفق، محمدحسین حصارهای دفاعی و تأمین امنیت شهر تابران توس در دوره‌ی اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 1-22]

 • مؤمنی، محسن بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های جنگی سلاجقه (دندانقان، ملازگرد و قطوان) [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 97-114]

 • مؤمنی، محسن چالش‌های مدیریت نیروهای انتظامی در سپاه یعقوب لیث صفاری [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 27-50]

ن

 • نایب پور، محمد جایگاه پلیس قزاق در ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]

 • نایب پور، محمد تأثیر خاستگاه اجتماعی افراد ژاندارمری بر گرایش های سیاسی- اجتماعی آن‏ها (1329ق-1340ق) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-52]

 • نایب پور، محمد تحلیلی تاریخی-جامعه‌شناختی بر پیدایش جریان‌های سلفی و پیامدهای امنیتی آن‏ها [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 53-78]

 • نایب پور، محمد سیر تحول صدور گواهینامه رانندگی از آغاز تاکنون [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 113-138]

 • ناصری، اکرم بررسی رویکرد سیاسی-نظامی انگلستان در خوزستان و مواضع دولت ایران در قبال آن در عصر قاجاریه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 107-132]

 • ناصرقرایی، محسن ساختار امنیتی کاروانسراهای دوره صفویه [دوره 4، شماره 12، 1396، صفحه 67-82]

 • نصری دشت ارژندی، مریم جایگاه منصب شرطه در شهرهای دوره آل بویه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]

 • نظام الاسلامی، امین کنترل اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-124]

 • نظری، داریوش بازتاب و مقایسه تجهیزات، فنون و ادوات نظامی عصر غزنویان و سلجوقیان در متون تاریخ بیهقی، راحه‌الصدور وآیه‌السرور و فارسنامه [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]

 • نعمتی، محمد پیامدهای اقتصادی بحران امنیت در ایران (مطالعه موردی: دوره جنگ جهانی اول) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-76]

 • نعمتی، محمدعلی اهداف امنیتی - انتظامی رضاشاه در طرح تخته‌قاپوی عشایر لرستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]

 • نعمتی، محمدعلی تأثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه ( 1302 تا 1312 ش.) [دوره 4، شماره 15، 1396، صفحه 1-26]

 • نعمتی، محمدعلی راهکارهای نظامی و انتظامی حکومت پهلوی اول در ایجاد تمرکزگرایی در لرستان [دوره 8، شماره 29، 1400، صفحه 75-112]

 • نوروزی، خدیجه پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری [دوره 7، شماره 24، 1399، صفحه 55-62]

 • نوروزی، فرشید مطالعه تطبیقی تحول نظامی در امپراتوری‌های مینگ، تیموریان هند، عثمانی و صفویان از حدود 1400 تا 1750 میلادی [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 119-160]

و

 • وروایی، اکبر بررسی سیر تحول تاریخی ضابطیت دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 25-56]

 • وروایی، اکبر بررسی سیر تحولات تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی نسبت به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج از قلمرو کشور [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 79-106]

 • وروائی، اکبر بررسی سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-22]

 • وکیلی، هادی بررسی اسنادی میزان پایبندی دولت شوروی به فصل پنجم معاهده مرزی با ایران (پیمان اتحاد سه‌گانه) [دوره 6، شماره 21، 1398، صفحه 97-118]

ه

 • هادی، معصومه بررسی تشکیلات انتظامی ایران و روند تغییرات آن در دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]

 • هاشمیلر، محدثه منصب وزیرنظام و وظایف آن در دوره ی قاجار [دوره 6، شماره 23، 1398، صفحه 31-48]

 • هروی، جواد اوضاع امنیتی و انتظامی ایران در عهد امویان [دوره 6، شماره 20، 1398، صفحه 51-68]

 • هلالی، فاطمه بررسی فرهنگ سیاسی و بازشناسی راهبرد برخورد با جنبش‌های قومی در ایران از دوران اصلاحات تاکنون (مورد مطالعه: جنبش قوم کُرد) [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 87-112]

ی

 • یاری، سیاوش تحلیلی بر مناقشات مرزی ایران با عثمانی و عراق در نوار مرزی ایلام [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 65-84]

 • یوسف جمالی، محمدکریم بررسی و تحلیل جایگاه غلامان در ساختار نظامی و انتظامی دولت صفویه [دوره 6، شماره 22، 1398، صفحه 109-136]