مقالاتی که کلیه مراحل داوری را طی نموده و تاییدیه نهایی از ویراستار علمی و سردبیر را کسب کرده باشند در لیست مقالات آماده انتشار فصلنامه قرار می گیرند که بنابر تصمیم گیری مدیر مسئول و مدیر اجرایی فصلنامه در یکی از شماره های نشریه چاپ خواهد شد.
2. جایگاه منصب شرطه در شهرهای دوره آل بویه

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ مریم نصری دشت ارژندی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-23

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر شواهد تاریخی، برخی از ویژگی ها، وظایف و نوع عملکرد منصب شرطه در شهرهای بویهی، هم‌چنین تاثیرات شرایط سیاسی و اجتماعی بر روند اداره و فعالیت‌های آن را مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر، منصب شرطه، ویژگی و عمل‌کرد آن در دوره‌ی آل‌بویه مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش مشخص می‌کند که، اهمیت ...  بیشتر

3. نظم و امنیت و تأثیر آن بر نظریه‌های ساختار قدرت در تاریخ ایران میانه

نیره دلیر

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  بررسی تأثیر نظم و امنیت و در واقع بی‌نظمی و ناامنی بر نضج‌ و تکوین نظریههای نهاد سلطنت در دوره میانه هدف پژوهش حاضر است. با تسلط اقوام کوچ‌رو و غلبه قدرت آنان بر نظام شهری، دوره‌ای از بی‌نظمی بهوجود آمد که منجر به تکوین نظریههایی از سوی علما و اندیشمندان این دوره و قوام نظام سلطنت گردید. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که ناامنی ...  بیشتر

4. بررسی تشکیلات انتظامی ایران و روند تغییرات آن در دوره قاجار

جهانبخش ثواقب؛ معصومه هادی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد ارائه شناختی روشمند از تشکیلات سنّتی اداره شهر عهد قاجار و بررسی مهم‌ترین مناصب انتظامی آن ازجمله حاکم، کلانتر و داروغه می‌باشد؛ جریان حاکم بر کار این دستگاه اجرایی و تغییرات ایجاد شده در وضعیت انتظامی شهر در نتیجه ارتباط با غرب، بهویژه ایجاد قراول‌خانه در راه‌ها، صندوق عریضه، تشکیل نظمیه و نحوهکارایی آن است. ...  بیشتر

5. بررسی سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری

اکبر وروائی؛ ساسان رضائی فرد

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه عدالت کیفری نقش اساسی در فرآیند کیفری ایفا می‏نمایند. این نقش وقتی بیشتر نمایان می‏گردد که دادرس کیفری با توجه به گزارش‏های واصله توسط این دسته از ضابطان به صدور رأی مبادرت می‏نماید؛ بنابراین ضرورت دارد قانون‌گذار شرایط خاصی را برای گزارش ضابطان عام دادگستری ...  بیشتر

6. پیمان صلح برست لیتوسک و پیامدهای آن بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران

نیره دلیر

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است تأثیرات صلح برست لیتوسک را بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران بررسی نماید. این صلح که در اواخر جنگ جهانی اول، مابین دولت انقلابی بلشویکی روسیه و کشورهای متحد؛ آلمان، عثمانی، اطریش - هنگری منعقد گردید، بر مناسبات کشورهای درگیر جنگ و ایران تأثیر گذارد. ازاین‌رو این پرسش مطرح می‌شود که صلح برست لیتوسک چه دستاوردهای ...  بیشتر

7. بررسی کارکردهای امنیتی - انتظامی عیاران در دوران اسلامی (از آغاز تا سقوط بغداد 656 ه.ق)
دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-30

چکیده
  عیاران در قشربندی اجتماعی- تاریخی، گروهی از افراد جامعه بودند که اصول اخلاقی و مبارزاتیِ ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. در بسیاری از منابع به نقش امنیتی و دفاعی آن‌ها در برابر ستم حکام اشاره شده و نیز برخی از بی‌نظمی‌ها و ناآرامی‌هایی که توسط افرادی که خود را عیار نامیده‌ بودند، نام برده و این قشر را ...  بیشتر

8. بررسی تاریخی نقش قبایل مرزی در نوسانات امنیتی و انتظامی (در دو نمونه حکومت مرکزی؛ نمونه فرامرزی هخامنشی و نمونه درون‌مرزی قاجار)

کورش صالحی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1395، ، صفحه 1-24

چکیده
  با در نظر گرفتن نقش و جایگاه مرزها در فرآیند دفاع استراتژیک و با توجه به این‌که مرزهای ایران‌زمین در یک‌روند بلندمدت تاریخی، مراحل گذار متعددی را تجربه کردهاند،چگونگی قرار گرفتن اقوام مرزی که در همسایگی مرز و یا در دو طرف آن ساکن‌اند، روند پرفرازونشیبی را بر رویدادهای تاریخی مرزها به یادگار گذاشته است. این نوسانات امنیتی متعدد، ...  بیشتر

9. تحلیل ملاک‌های انتخاب تبعیدگاه برای تبعیدیان دوره پهلوی اول

سید محمود سادات بیدگلی

دوره 3، شماره 9 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  دوره پهلوی اول در مقایسه با دوره‏های قبل از خود ازنظر تعداد جمعیت تبعیدی‌ها شاخص است و عمده این افراد هم مخالفان سیاست‌های اصلاحی رضاشاه بودند. برای افراد در گوشه گوشه کشور تبعیدگاه‌هایی در نظر گرفته می‌شد. هدف این مقاله بررسی ملاک‌های انتخاب تبعیدگاه برای تبعیدیان در دوره پهلوی اول است. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

10. اقدامات امنیتی کریم خان زند برای به انتظام درآوردن قبیله بنی کعب 1178 . ق/ 1765 . م)

مهدی صلاح؛ اسماعیل سپهوند

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  بنی کَعب، از عشایر عرب ساکن در خوزستان و جنوب عراق بودند که بعد از گسترش قلمرو خلافت ترکان عثمانی، از قبان (زادبومشان) به معشور (بندر ماهشهر) کوچ کردند، اما پس از مدتی با بروز قحطی و ضعف حکومت عثمانی به قبان بازگشتند. خودمختاری نسبی آنان در جنوب عراق و نظام قبیله ای موجود، آنان را قادر ساخته بود که به عنوان قدرتی محلی در برابر حملات پراکنده ...  بیشتر

11. شهربانی و مدیریت بحران در دولت دکتر مصدق (1330 – 1332)

حسن زندیه؛ حسین احمدی رهبریان

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-28

چکیده
  برقراری آزادی سیاسی و مخالفت با فضای امنیتی از ویژگی‌های دولت‌های دمکراتیک و ملی است، بااین‌حال این دولت‌ها جهت کنترل و مدیریت بحران با چالش‌های سختی روبرو می‌شوند. دولت دکتر مصدق ازجمله دولت‌های ملی بود که در جهت کنترل اعتصابات و تظاهرات بزرگ دچار چالش امنیتی جدی شد. درواقع دولت دکتر مصدق از ابتدای کار به علت مشکلات اقتصادی که ...  بیشتر

12. اقدامات امنیتی- انتظامی منوچهرخان معتمدالدوله در خوزستانِ عهدِ محمدشاهقاجار(1256ه.ق/1840م.)

فرهاد پوریانژاد؛ فرزاد خوش‌آب؛ تقی اصغری

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1396، ، صفحه 1-24

چکیده
  دست‌کم در طول تاریخ ایرانِ بعد از صفویه، در خوزستان، همواره تلاشهایی برای استقلال‌طلبی و تمرّد از حکومت مرکزی وجود داشته است. با روی کار آمدن حکومت قاجار، این روند ادامه پیدا کرد. در این دوره، مهم‌ترین تلاشهاازسوی خوانین بختیاری و در رأس آنهامحمدتقیخانبختیاری و در پی آن از سوی اعراب بنی‌کعب صورت گرفت. سرکشی‌های محمدتقیخان از اواخر ...  بیشتر

13. ملاحظات مرزی و امنیتی در نسخه خطی «کتابچه دستورالعمل راجع به اختلافات سرحدی ایران و عثمانی به والی کرمانشاه و کردستان (1309 ه.ق)»

شهاب شهیدانی؛ پروین رستمی

دوره 4، شماره 13 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  ایران در آستانه دورهی قاجار در روند مناسبات بین‌المللی قرار گرفت و چند مسئلهارضی برای آن ایجاد شد. تکلیف مرزهای مختلف در صدر دورهقاجاروتادورهناصرالدین‌شاه تقریباً مشخص شد. ایران و عثمانی دارای مناسبات دیرپا بودند و عمدتاً در مناطق مرزی کشاکشهای طولانی باهم داشتند. چالش‏های مرزی در این دوره هم تداوم یافت که عمدتاً در قالب تکاپوهای ...  بیشتر

14. برج‌سازی و کارکردهای آن در لرستان دوره رضاشاه (1300- 1312 ش.)

محسن رحمتی؛ محمد دالوند

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  لرستان به‌عنوان منطقة کوهستانی صعب‌العبور با بافت اجتماعی عشایری، مقارن با برآمدن رضاشاه همچون دیگر مناطق کشور ناامن بود. رضاشاه در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های خود به ایجاد امنیت در این منطقه از طریق نیروی نظامی پرداخت. ازآنجا که اجرا و توفیق عملیات نظامی در گرو استفاده از ابزارهای مختلف به‌ویژه استحکامات نظامی بود، ساخت ...  بیشتر

15. تأثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه ( 1302 تا 1312 ش.)

جهانبخش ثواقب؛ محمدعلی نعمتی؛ کرم الله دریکوند

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-26

چکیده
  عصر رضاشاه دوره جدیدی در منازعات حکومت مرکزی با ایلات و عشایر بود. رضاشاه که در روند اوضاع آشفته کشور روی کار آمده بود، سعی در تمرکزگرایی و ایجاد کشوری بهسبک ممالک مدرن اروپایی داشت. یکی از اقدامات وی برای تحقق این هدف اسکان ایلات و عشایر بود. در این میان، لرستان از اهمیت ویژهای برای رضاشاه برخوردار بود. برای اسکان دادن ایلات و عشایر ...  بیشتر

16. چالش‌ها و موانع پرداخت مواجب قشون و تأثیر آن بر امنیت ولایت کرمانشاهان در دوره قاجار

مطلب مطلبی؛ محمدجواد مرادی نیا

دوره 5، شماره 16 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  از دوره صفویه کرمانشاهان یکی از نواحی سرحدی ایران شمرده می‌شد و ازآنجاکه در مرز با عثمانی قرار داشت، به لحاظ امنیتی و اقتصادی برای دولت مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار بود. ارکان دولت مرکزی تلاش داشتند اقداماتی را انجام دهند که همواره انتظام کرمانشاهان حفظ شود. بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی این ولایت، با فراز و فرودهایی تا قبل از شکل‌گیری ...  بیشتر

17. بررسی اقدامات نظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در تنش مرزی با دولت عثمانی (1221 /1236-1237 هـ. ق./ 1812/ 1821-1820 م.)

مجتبی گراوند؛ فرزاد خوش آب

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1398، ، صفحه 1-26

چکیده
  مرز و سرحد در ادوار مختلف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکومت­ها، همواره مشکلاتی هم­چون جنگ‌های طولانی را در پی داشت. دامنه­ مشکلات مرزی به دوره­ی قاجار نیز کشیده شد و با روی کار آمدن فتحعلی­شاه و انتصاب محمدعلی­میرزا دولتشاه به حکومت کرمانشاهان، کشور شاهد اوج­گیری اختلافات بین ایران و عثمانی و درگیری‌های مداوم آن­ها ...  بیشتر

18. جایگاه ارتش در استراتژی امنیتی دکتر مصدق

محسن بیگدلی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
  ارتش و نیروهای نظامی به‌منظور حفظ نظم و امنیت و تداوم حیات نظام سیاسی شکل می‌گیرند. با این‌حال در برخی موارد، ارتش بین تأمین امنیت حاکم و جامعه دچار تردید شده و در بین دو راهی قرار می‌گیرند و بین موجودیت نظام سیاسی و ساختار حاکم و هویت ارتش همبستگی برقرار می‌شود. ارتش در زمان حاکمیت دولت دکتر مصدق دچار چنین موقعیت و انتخابی قرار گرفت. ...  بیشتر

19. مسائل کیفری جامعه در دوره مشروطیت با تکیه ‌بر اسناد عدلیه

حمیده شهیدی

دوره 5، شماره 18 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  یکی از اتفاقات مهمی که منجر به تحول در قلمروهای مختلف ازجمله ساختار حقوقی و قضایی کشور شد، انقلاب مشروطه است. این نوشتار برآن است به روش توصیفی ــ تحلیلی، چالش‌های نظام قضایی ایران در حوزه جزا را از میان منابع استخراج نماید. روح حاکم بر این ‌مطالب، نتیجه بررسی و مطالعه حجم وسیعی از اسناد تشکیلات اداری عدلیه به تعداد ده هزار برگ سند ...  بیشتر

20. اهداف راهبردی فتح ری توسط سلطان محمود غزنوی

جعفر آقازاده؛ فرزاد خوش آب

دوره 5، شماره 17 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
  شهر ری به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر شاهراه ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران، از اهمیت ویژه‌ای در طول تاریخ ایران برخوردار بود و مدعیان قدرت در ایران همواره تلاش داشتند بر این شهر مسلط گردند. با تثبیت قدرت سلطان محمود غزنوی در شرق، او نقشۀ بلند پروازانه‌ای با ظاهر مذهبی برای آغاز فتوحات در ایران مرکزی و غربی، ...  بیشتر

21. واکاوی حضور خوارج ازارقه در کرمان و پیامدهای سیاسی – امنیتی آن

ابوذر خسروی

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-18

چکیده
  در قرن اول هجری، اختلافات سیاسی و تشتت آراء میان مسلمانان منجر به ظهور فرقه­های مختلفی از جمله خوارج در قلمروی خلافت اسلامی شد. خوارج با اندیشه­های دینی که صبغه­ سیاسی داشت و با رویکردی نظامی به رویارویی با قدرت­ حاکم پرداختند. برخورد قهر­آمیز خوارج ازارقه در مخالفت با سیاست­های خلافت اموی، گروه­هایی از ایرانیان را به ...  بیشتر

22. حصارهای دفاعی و تأمین امنیت شهر تابران توس در دوره‌ی اسلامی

حسین کوهستانی؛ هومن ملکی؛ محمدصادق صداقتمند؛ محمدحسین موفق

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
  توس یکی از مهم‌ترین شهرهای خراسان تا اواخر قرن هشتم هجری به حساب آمده و چهار شهر را شامل می‌شده که بزرگ‌ترین آن‌ها تابران بوده، و اکنون دیگر شکوه دیرین خود را از دست داده است. کاوش‌های باستان‌شناسی بقایایی از حصارهای دفاعی جهت تأمین امنیت آن کهن‌شهر را کشف نموده است. با ورود اسلام به سرزمین ایران و تأکید بر اهمیت تأمین امنیت، مردم ...  بیشتر

23. بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و سقوط جمهوری کردستان(مهاباد)، 1324ش/1946م.

جهانبخش ثواقب؛ فرهاد پروانه؛ سید فرزاد ذوالنوری

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-30

چکیده
  جمهوری کردستان یا مهاباد در دوم بهمن 1324ش. از سوی قاضی‌محمد ملقب به پیشوا رسماً اعلام گردید و با تحمل فشارهای داخلی و خارجی، سرانجام پس از یک سال، به انتها رسید. بحران کردستان که بر اثر اشغال بیگانگان روی داد، ریشه در مشکلات داخلی هم داشت که با آغاز جنگ جهانی دوم نمایان شد. در این پژوهش، به­روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی شکل­گیری بحران ...  بیشتر

24. فنون رزم و تجهیز سپاه در رویکردهای نظامی تیمور

ولی دین پرست

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1399، ، صفحه 1-18

چکیده
  تیمور در طول سی سال حکومت خود به لشکرکشی‌های متعددی پرداخت و در اغلب جنگ‌ها بر دشمنان پیروز شد. او بر توقتمش خان فرمانروای اردوی زرین، حاکمان مغولستان، سلطان بایزید اول عثمانی، ممالیک مصر و غیره غلبه کرد. وی با به‌کارگیری جنگ روانی و تاکتیک‌های مختلف رزمی نظیر غافلگیری، به دست‌آوری اطلاعات نظامی از موقعیت دشمن از طریق خبرگیران، ...  بیشتر

25. پیامدهای امنیتی ـ انتظامی اشغال نظامی شمال ایران در جنگ جهانی دوم

حبیب الله سیاری؛ رضا جهان‌فر؛ محسن رحمانی؛ فهیمه کرمی

دوره 7، شماره 27 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-26

چکیده
  از جمله مناطق اصلی درگیرِ جنگ جهانی دوم در ایران، استان‌های شمالی کشور بودند. در سال‌های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، شهرها و روستاهای شمالی کشور از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این اشغالگری مصون نبودند. نوع پیامدهای مورد نظر پژوهشگران در این پژوهش، پیامدهای امنیتی‌ـ انتظامی است. ظلم و ستم اشغالگران، ناتوانی و ناکارآمدی دستگاه‌های ...  بیشتر